Indkaldelse til generalforsamling

Kontakt os

Vi har åbent:
Man - Tor: 8 - 15:30
Fredag: 8 - 13

Indkaldelse til generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Kørelærernes Køretekniske Anlæg Pedersborg A/S indkalder herved i henhold til § 7

i selskabets vedtægter til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes på

Køreteknisk anlæg, Kalundborgvej 84, 4180 Sorø

Fredag den 28. april 2023 kl. 14.30

med følgende dagsorden:

  1. Præsentation af den af bestyrelsen valgte dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsrapport samt årsberetning.
  4. Afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte

    Årsrapport og udlodning af udbytte                                          

  1. Godkendelse af bestyrelsens forslag til aktiekurs.
  2. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.

    På valg er Tommy Andersen og Lars Flor Müller, der begge genopstiller

  1. Valg af revisor.

    Bestyrelsen foreslår genvalg af Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Revision,

    Frederikssund, v/revisor Dorte Lodahl Krusaa

  1. Eventuelle forslag fra bestyrelse og kapitalejere, herunder forslag til ændring af vedtægter og

    Ejeraftale.                  

    Der er ingen indkomne forslag

  1. Eventuelt.